Σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται η χρήση τους;

Ο έλεγχος με HPV τεστ  για την ανίχνευση των ογκογόνων HPV στις γυναίκες συνιστάται σε δύο περιπτώσεις κυρίως:

  • Ως συμπληρωματική εξέταση του τεστ Παπανικολάου σε περίπτωση που τα αποτελέσματά του είναι αμφίβολα (κατηγορία ASCUS). Συγκεκριμένα, αν εμφανιστούν κάποια μη φυσιολογικά κύτταρα αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς συμβαίνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις εάν επιβεβαιωθεί με το HPV τεστ ότι έχουμε λοίμωξη από ογκογόνους HPV, οι γυναίκες υποβάλλονται σε περαιτέρω έλεγχο με κολποσκόπηση.
  • Για έλεγχο ρουτίνας σε γυναίκες μεγαλύτερες των 30 ετών, μόνο του ή σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου.
  • Για παρακολούθηση μετά από αφαίρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας.

Συνοπτικά, το HPV DNA τεστ μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να συμπεράνουν ποιες γυναίκες χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις, με σκοπό να εντοπίσουν προκαρκινικές αλλοιώσεις. Είναι καλό η χρήση του να αποφασίζεται από εξειδικευμένο γιατρό, που θα μπορεί να αξιολογεί το αποτέλεσμα.