Τι ασφάλεια προσφέρει ο συνδυασμός τεστ Παπανικολάου και HPV-τεστ σε γυναίκες άνω των 30;

Προσφέρει πολύ υψηλά ποσοστά ασφάλειας. Έχει αποδειχθεί, ότι εάν και τα δύο τεστ είναι αρνητικά, τότε η πιθανότητα να ξεφύγει CIN-3 είναι μόλις 1-2%.

Χωρίς να έχει επίσημη ένδειξη, το HPV-τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη μετεγχειρητική παρακολούθηση. Εάν δεν ανιχνευθεί HPV-DNA ένα έτος μετά από την αφαίρεση της αλλοίωσης, έχει αποδειχθεί ερευνητικά, ότι η πιθανότητα υποτροπής είναι μικρή. Βέβαια, οι ασθενείς που έχουν ιστορικό με HSIL (CIN 2, 3) ούτως ή άλλως πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά, λόγω πιθανότητας υποτροπής των αλλοιώσεων.

Η/ο γιατρός σας θα επιλέξει, ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό σας, ποιο τεστ πρέπει να γίνει σε σας (Παπανικολάου ή HPV τεστ) ή εάν χρειάζεται να κάνετε και τα δύο τεστ μαζί. Επίσης εκείνη/ος θα αποφασίσει εάν χρειάζεστε κολποσκόπηση και βιοψία ή κάτι άλλο.