Τι είναι το HPV – τεστ;

Είναι ένα τεστ που μας πληροφορεί εάν υπάρχουν ογκογόνοι HPV στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας σας, σε τέτοια ποσότητα (ιικό φορτίο) που να σημαίνει ότι δημιουργούν λοίμωξη.

Το HPV τεστ χρησιμοποιείται για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Έχει αποδειχθεί ότι η καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας αρχίζει συνήθως μετά από επιμένουσα ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη από ογκογόνους HPV. Αυτή τη λοίμωξη ανιχνεύει το HPV τεστ.