Εάν έχει κατασταλεί η λοίμωξη και αλλάξω σύντροφο θα μολυνθώ ξανά;

Εάν ο καινούργιος σύντροφος έχει κάποιον άλλο τύπο HPV, δυστυχώς δεν έχουμε προστασία, λόγω της προηγούμενης μόλυνσης.