Εξάχνωση της ζώνης μετάπλασης με laser

Τι είναι και πώς γίνεται;

Η ζώνη μετάπλασης και οι αλλοιώσεις καταστρέφονται με laser διοξειδίου του άνθρακα, που διοχετεύεται μέσω του κολποσκοπίου. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι καλώς ανεκτή. Ο γιατρός εξαχνώνει τους ιστούς της ζώνης μετάπλασης κινώντας τη δέσμη laser πάνω στον τραχηλικό ιστό. Ο ιστός πρέπει να εξαχνωθεί σε βάθος μέχρι 6-8 χιλιοστών για να καταστραφεί και το επιθήλιο που βρίσκεται μέσα στις αδενικές κρύπτες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου;

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά.

  • Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία.
  • Εξαχνώνεται ακριβώς η περιοχή που πρέπει. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για πρόωρο τοκετό στο μέλλον.
  • Εάν η τεχνική είναι σωστή, η επούλωση είναι άριστη.
  • Δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της συχνότητας των πρόωρων τοκετών σε ασθενείς που έχουν κάνει αυ-τή την επέμβαση σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

  • Δεν υπάρχει δυνατότητα ιστολογικής εξέτασης, αφού ο ιστός καταστρέφεται.
  • Είναι ακριβή μέθοδος λόγω του κόστους του εξοπλισμού και απαιτεί εξειδίκευση του γιατρού.