Εάν κάποιος έχει μυρμηκιές, μπορεί να σας κολλήσει κονδυλώματα;

Όχι. Οι τύποι των HPV που προκαλούν μυρμηκιές είναι διαφορετικοί από αυτούς που προκαλούν κονδυλώματα (δεν ανήκουν στους γεννητικούς HPV).

Διαβάστε περισσότερα