Οξυτενή Κονδυλώματα στο τράχηλο της μήτρας, τον κόλπο και τον πρωκτικό σωλήνα

Στον τράχηλο της μήτρας σπάνια ανευρίσκονται οξυτενή κονδυλώματα. Επίσης, οξυτενή κονδυλώματα δεν είναι συχνά στον κόλπο και συνήθως είναι μικρού μεγέθους, μπορεί δε να ματώνουν κατά τη σεξουαλική επαφή.

Εάν συνυπάρχουν εξωτερικά κονδυλώματα, χορηγείται στην ασθενή διάλυμα Wartec ή κρέμα Aldara για τη θεραπεία των εξωτερικών αλλοιώσεων. Είναι απαραίτητο –και στις δύο αυτές εντοπίσεις κονδυλωμάτων– να καταπολεμηθούν τυχόν συνυπάρχουσες φλεγμονές (κολπίτιδες, τραχηλίτιδες) και βέβαια να διακοπεί το κάπνισμα.

Πολλές φορές, όταν μειώνουμε το ιϊκό φορτίο θεραπεύοντας τα εξωτερικά κονδυλώματα, σε επανέλεγχο της ασθενούς βλέπουμε, ότι έχουν υποχωρήσει και τα εσωτερικά κονδυλώματα. Στις περιπτώσεις, που εμφανίζονται συνεχώς νέες αλλοιώσεις, δεν βιαζόμαστε. Εξηγούμε πάντοτε στην ασθενή, ότι χρειάζεται υπομονή για να καταφέρει το ανοσοποιητικό της σύστημα να αντιρροπήσει την ιογόνο δράση των HPV. Αργότερα, μπορεί να καυτηριασθεί το σύνολο των κονδυλωμάτων ή όσα απέμειναν στο αιδοίο, τον κόλπο, τον τράχηλο και ενδεχόμενα στον πρωκτό και τον πρωκτικό σωλήνα.

Είναι συχνό νόσημα;

Υπολογίζεται ότι η πιθανότητα να εμφανίσει κάποια γυναίκα οξυτενή κονδυλώματα κατά τη διάρκεια της ζωής της είναι περίπου 1-3%. Τα κονδυλώματα είναι πιο συχνά σε άτομα με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άτομα που κολλάνε κονδυλώματα από την πρώτη τους σεξουαλική επαφή.  Απλώς η πιθανότητα εμφάνισης κονδυλωμάτων έχει σχέση με τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων.

Πώς μπορείτε να γνωρίζετε εάν ο άνθρωπος με τον οποίο θα έλθετε σε επαφή έχει τη μόλυνση και μπορεί να κολλήσετε;

Δεν μπορείτε να το γνωρίζετε πάντοτε. Βεβαιότητα υπάρχει μόνο εάν αυτή τη στιγμή έχει κονδυλώματα. Μπορεί όμως να είχε στο παρελθόν κονδυλώματα και τώρα να φιλοξενεί τον HPV στα κύτταρά του χωρίς να φαίνεται τίποτα με το γυμνό μάτι. Μπορεί ο συγκεκριμένος σύντροφος να είχε κολλήσει τον ιό από άλλη γυναίκα και να μη το γνωρίζει, επειδή δεν του εμφανίστηκαν ποτέ εμφανείς αλλοιώσεις, ούτε είχε ποτέ συμπτώματα.

Από ποιους τύπους των HPV προκαλούνται τα κονδυλώματα;

Το 90% περίπου των κονδυλωμάτων προκαλούνται από τους HPV 6 και 11. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ανιχνεύονται οι HPV 16, ..   και άλλοι.

Τι σχέση έχουν τα κονδυλώματα και ο καρκίνος από HPV ;

Τα κονδυλώματα σε ποσοστό 90% οφείλονται στους HPV χαμηλού κινδύνου 6 και 11. Ωστόσο, η γυναίκα που εμφάνισε κονδυλώματα δεν μπορεί να γνωρίζει αν έχει μολυνθεί και από HPV υψηλού κινδύνου και πρέπει, όπως κάθε σεξουαλικά ενεργή γυναίκα, να εξετάζεται τακτικά, καθώς η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία από τον καρκίνο. Σε γυναίκες με κονδυλώματα ή ιστορικό κονδυλωμάτων ανευρίσκονται συχνότερα προκαρκινικές αλλοιώσεις.