Πώς γίνεται η καταστροφή των κονδυλωμάτων;

Οι συνήθεις μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

Καταστροφή των κονδυλωμάτων με κρυοπηξία

Η κρυοπηξία χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την καταστροφή των κονδυλωμάτων. Οι αλλοιώσεις ψύχονται είτε με άμεσο τρόπο, με υγρό άζωτο που διοχετεύεται σε μορφή σπρέι (σχήμα), ή μέσω κρυωδίου. Συνήθως δε γίνεται τοπική αναισθησία και ο πόνος είναι ανεκτός. Θεωρείται ασφαλής μέθοδος και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επαναλαμβάνεται κάθε 1-2 εβδομάδες, μέχρι την πλήρη εξαφάνιση των αλλοιώσεων.

Καυτηριασμός των κονδυλωμάτων με ηλεκτροδιαθερμία

Η ηλεκτροδιαθερμία εφαρμόζεται μετά από τοπική αναισθησία εάν πρόκειται για περιορισμένο αριθμό κονδυλωμάτων ή μετά από χορήγηση γενικής αναισθησίας εάν οι αλλοιώσεις είναι πάρα πολλές ή εκτεταμένες.

Εξάχνωση των κονδυλωμάτων με laser

Η εξάχνωση των κονδυλωμάτων με laser (σχήμα) έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, εφαρμόζεται όμως σπανιότερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες μεθόδους επειδή αφενός είναι δαπανηρή και αφετέρου απαιτεί ειδική εκπαίδευση του γιατρού.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η δέσμη laser μπορεί να κατευθυνθεί μέσω κολποσκοπίου σε μέρη που είναι δυσπρόσιτα και ο γιατρός χρειάζεται περισσότερο φωτισμό και μεγεθύνσεις (π.χ. στον κόλπο, στον πρωκτό και στην ουρήθρα). Επίσης η μέθοδος πλεονεκτεί έναντι των άλλων όταν υπάρχει μεγάλος όγκος κονδυλωμάτων.

 
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης