Πως πρέπει να ελέγχεται μια γυναίκα που εμφάνισε οξυτενή κονδυλώματα ;