Συνιστάται ο εμβολιασμός και μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών;