Συνιστάται ο εμβολιασμός και μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών;

Εάν ένας έφηβος ή μια έφηβη έχει ήδη αρχίσει σεξουαλικές επαφές, δε σημαίνει ότι έχει μολυνθεί από όλους τους τύπους που καλύπτονται από το εμβόλιο. Συνιστάται επομένως ο εμβολιασμός και σε μεγαλύτερες ηλικίες για να προληφθούν ενδεχόμενες νέες μολύνσεις.
Check here English Version