Εντοπισμός προκαρκινικών αλλοιώσεων

Έχει αποδειχθεί ότι στην πλειοψηφία των καρκίνων τραχήλου μήτρας και σε μεγάλο μέρος των υπόλοιπων καρκίνων της πρωκτογεννητικής περιοχής, πρώτα εμφανίζονται προκαρκινικές αλλοιώσεις και μετά οι .
Για το λόγο αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο εντοπισμός των προκαρκινικών αλλοιώσεων και η θεραπεία τους.

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις :

  1. Αργούν πολύ να εξελιχθούν σε καρκίνο,
  2. Ανιχνεύονται με τον προληπτικό έλεγχο και
  3. Θεραπεύονται.

Επομένως κύριος στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η ανεύρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων και η θεραπεία τους.

Η ανίχνευση των προκαρκινικών αλλοιώσεων γίνεται με διάφορες μεθόδους όπως: τεστ Παπανικολάου, κολποσκόπηση, μοριακές τεχνικές αναζήτησης DNA του HPV κ.ά.

 

Τα καρκινικά κύτταρα έχουν διασπάσει τη βασική στοιβάδα του επιθηλίου <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#diithitikos">Περισσότερα</a>Check here English Version
Διαβάστε Επίσης