Πώς μπορεί μια γυναίκα να γνωρίζει ότι δεν κινδυνεύει;

Εάν ο προληπτικός έλεγχος αποβεί αρνητικός για ενεργό λοίμωξη από ογκογόνους HPV και για προκαρκινικές αλλοιώσεις, είναι βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον η γυναίκα δεν κινδυνεύει.

Υπάρχει όμως πάντοτε ο κίνδυνος να ενεργοποιηθεί ξανά μια παλιά λοίμωξη ή η γυναίκα να μολυνθεί από κάποιον τύπο HPV και να μην το γνωρίζει. Επομένως, προκειμένου να εξασφαλίσει την υγεία της, θα πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικούς προληπτικούς ελέγχους.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης