Πως αρχίζει μια μόλυνση από HPV ;

Οι HPV δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν από μόνοι τους. Εισέρχονται στο ανθρώπινο κύτταρο και εκμεταλλεύονται το γενετικό του μηχανισμό, προκειμένου να πολλαπλασιαστούν και οι ίδιοι. Πολλαπλασιάζονται δηλαδή παράλληλα με τα κύτταρά μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να εισχωρήσουν στην βασική στοιβάδα κυττάρων του στο δέρμα και τους βλεννογόνους μας.

Οι μικροτραυματισμοί του δέρματος και των βλεννογόνων κατά τη σεξουαλική επαφή δίνουν την ευκαιρία στους HPV να μολύνουν τη βασική στιβάδα των κυττάρων του επιθηλίου και να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται εκμεταλλευόμενοι τη φυσιολογική λειτουργία της ανανέωσης των κυττάρων του οργανισμού μας.

Αποτελείται από κύτταρα σε ειδική διάταξη <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#epithilio">Περισσότερα</a>Check here English Version