Μία φορά HPV – για πάντα HPV;

Είναι αλήθεια ότι εάν μολυνθήκατε κάποτε από ογκογόνο HPV, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια επαναδραστηριοποίηση του ιού. Επομένως οι προληπτικοί έλεγχοι ρουτίνας σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητοι για κάθε γυναίκα.