Σεξουαλική Δυσλειτουργία λόγω ξηρότητας – Θεραπεία στο ιατρείο με fractional laser