Σύνδρομα Χρόνιου Πυελικού Άλγους

  • Πυελικός πόνος
  • Άλγος στην περιοχή του αιδοίου (Αιδοιοδυνία)
  • Άλγος στην περιοχή της ουροδόχου κύστεως