Τι είναι το HPV – τεστ;

Με το τεστ αυτό προσδιορίζεται αν υπάρχει στον τράχηλο της μήτρας DNA από ογκογόνους HPV. Δεν μας πληροφορεί ακριβώς για συγκεκριμένο τύπο HPV (όπως η PCR).
Check here English Version