Πώς μπορείτε να γνωρίζετε εάν ο άνθρωπος με τον οποίο θα έλθετε σε επαφή έχει τη μόλυνση και πιθανώς να κολλήσετε;

Δεν μπορείτε να το γνωρίζετε πάντοτε. Βεβαιότητα υπάρχει μόνο εάν αυτή τη στιγμή έχει κονδυλώματα.

Μπορεί βέβαια να είχε μολυνθεί στο παρελθόν και να φιλοξενεί τον HPV στα κύτταρά του.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης