Μπορεί να γίνει το HPV τεστ μαζί με το τεστ Παπανικολάου;

Μπορεί να γίνει μαζί με το τεστ Παπανικολάου, οπότε ο προληπτικός έλεγχος θεωρείται ακόμη πιο αξιόπιστος (ο συνδυασμός των δύο εξετάσεων ονομάζεται «διπλό τεστ») (σχήμα ).

Εάν τεθεί υποψία σε κάποιο από τα δύο αυτά τεστ,συνιστάται κολποσκόπηση. Στην κολποσκόπηση εντοπίζονται οι ύποπτες περιοχές και λαμβάνονται βιοψίες.
Check here English Version