Υπάρχουν διαφορετικά HPV τεστ;

Ναι, υπάρχουν. Παράγονται από διαφορετικές εταιρείες αλλά βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία. Συνιστάται βέβαια να χρησιμοποιούνται μόνο αυτά που έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά και έχει αποδειχθεί η αξιοπιστία τους. Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι αμερικανικές επιστημονικές εταιρείες και οργανισμοί (όπως π.χ. ο FDA) εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις για τα τεστ που είναι
εγκεκριμένη η χρησιμοποίησή τους.
Check here English Version