Αποτελέσματα τεστ Παπανικολάου

Πήρατε την απάντηση από το τεστ Παπανικολάου. Ποια είναι η σημασία της κάθε διάγνωσης. Πώς εξηγούνται οι διάφοροι όροι που αναφέρονται στα αποτελέσματα και τι προγνωστική αξία έχουν; Στις επόμενες ενότητες επεξηγούνται διάφορα παθολογικά αποτελέσματα σε τεστ Παπανικολάου

ASC: Τι είναι
LSIL: Τι είναι
ΗSIL: Τι είναι
AGUS: Τι είναι

Διαβάστε Επίσης