Ποιο είναι το αίτιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας;

Το αίτιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι οι ογκογόνοι HPV ή HPV υψηλού κινδύνου. Όμως ο ογκογόνος HPV είναι αναγκαίο αίτιο αλλά όχι πάντοτε ικανό να προκαλέσει καρκίνο. Πρέπει να το επιτρέψει και ο ανθρώπινος οργανισμός.

Με ποιον τρόπο ο HPV μπορεί να σας προκαλέσει καρκινογένεση;

Οι HPV υψηλού κινδύνου ενσωματώνουν το DNA τους στο DNA του ανθρώπινου κυττάρου προκαλώντας μετάλλαξη. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως μετά από χρόνια και επίμονη ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη του επιθηλίου.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:

Μπορεί να υπάρχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις για πολύ καιρό και να μην το γνωρίζετε. Δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα! Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις θεραπεύονται και μπορείτε έτσι να προλάβετε την εμφάνιση διηθητικού καρκίνου. Μετά τη θεραπεία όμως υπάρχει μικρή πιθανότητα υποτροπής και πρέπει να ελέγχεστε προληπτικά!