Πρόκειται μόνο για έναν ιό;

Όχι, έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 100 διαφορετικοί HPV που προσβάλλουν τον άνθρωπο.

Οι HPV κατατάσσονται με βάση τις διαφορές στο DNA τους, δηλαδή στο γονιδιακό τους υλικό, σε διαφορετικούς γονότυπους, που είναι γνωστοί με αριθμούς (π.χ. HPV 1, 2, 6, 16 κτλ.). Οι ιοί είναι οι μικρότεροι σε μέγεθος μολυσματικοί παράγοντες.

Διαβάστε Επίσης