Φαίνονται οι προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου στη γυναικολογική εξέταση; Πώς ανακαλύπτονται;

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας δε φαίνονται με γυμνό μάτι. Συνήθως πρόκειται για μικροσκοπικές αλλοιώσεις στα κύτταρα και στα επιθήλια. Είναι αδύνατον να εντοπιστούν από τον γιατρό σας στην απλή γυναικολογική εξέταση.

Για τον λόγο αυτό ο γιατρός σας θα συνδυάσει τη γυναικολογική εξέταση με λήψη τεστ Παπανικολάου ή HPV τεστ. Εάν προκύψουν ευρήματα σε αυτά τα τεστ, το επόμενο βήμα συνήθως είναι η κολποσκόπηση και η βιοψία.

Μην περιμένετε να έχετε συμπτώματα για να πάτε στον γιατρό σας. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα.

Διαβάστε Επίσης