Ποιοι όροι χρησιμοποιούνται διεθνώς για τις προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας;

Οι όροι HSIL, CIN2, CIN3, CIS και AIS χρησιμοποιούνται διεθνώς για να περιγράψουν προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας.

Τα παραπάνω ακρωνύμια μπορεί να τα βρείτε στο αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου ή στην έκθεση της ιστολογικής εξέτασης μιας βιοψίας από τον τράχηλο της μήτρας.

Επειδή μερικοί όροι είναι συνώνυμοι, αναφέρονται συνοπτικά στον πίνακα τα συνώνυμά τους (όπου υπάρχουν), όπως επίσης και η σημασία του κάθε όρου.
Check here English Version

Μπορείτε να μιλήσετε τηλεφωνικά με τον γιατρό και να ενημερωθείτε. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στα 210-6996704, 210-6911260 και 210-6995686

Διαβάστε Επίσης