Ποιοι όροι χρησιμοποιούνται διεθνώς για τις προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας;

Οι όροι HSIL, CIN2, CIN3, CIS και AIS χρησιμοποιούνται διεθνώς για να περιγράψουν προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας.

Τα παραπάνω ακρωνύμια μπορεί να τα βρείτε στο αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου ή στην έκθεση της ιστολογικής εξέτασης μιας βιοψίας από τον τράχηλο της μήτρας.

Επειδή μερικοί όροι είναι συνώνυμοι, αναφέρονται συνοπτικά στον πίνακα τα συνώνυμά τους (όπου υπάρχουν), όπως επίσης και η σημασία του κάθε όρου.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης