Τι σημαίνουν οι όροι LSIL και HSIL στον τράχηλο της μήτρας;

Οι απλές φλεγμονές από HPV ονομάζονται διεθνώς LSIL από τα αρχικά των λέξεων Low Grade Squamous Intraepithelial Lesions. Οι αλλοιώσεις LSIL λέγονται στα ελληνικά «αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού» ή κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις.

Αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού προκαλούνται τόσο από τους HPV χαμηλού κινδύνου όσο και από τους ογκογόνους HPV.

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις από HPV ονομάζονται διεθνώς HSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesions). Οι αλλοιώσεις HSIL ονομάζονται στα ελληνικά «αλλοιώσεις υψηλού βαθμού».

Αλλοιώσεις HSIL προκαλούν μόνο οι ογκογόνοι HPV.

Οι όροι «χαμηλού» και «υψηλού βαθμού» επελέγησαν για να τονίσουν πόσο πιθανή είναι η μετεξέλιξη αυτών των αλλοιώσεων σε καρκίνο.

Με βάση τα ανωτέρω οι αλλοιώσεις LSIL συνήθως παρακολουθούνται, ενώ οι αλλοιώσεις HSIL θεωρείται ότι πρέπει να θεραπεύονται.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:

Οι αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού (LSIL) έχουν μικρή πιθανότητα να μετεξελιχθούν σε καρκίνο (εφόσον έχουν προκληθεί από ογκογόνους HPV). Αντίθετα οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού (HSIL) έχουν μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθούν σε καρκίνο.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης