Τι είναι οι LSIL και τι οι HSIL;

Οι απλές φλεγμονές από HPV ονομάζονται διεθνώς LSIL από τα αρχικά των λέξεων Low Grade Squamous Intraepithelial Lesions.

Οι αλλοιώσεις LSIL λέγονται στα ελληνικά «αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού».

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις από HPV ονομάζονται διεθνώς HSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesions).

Οι αλλοιώσεις HSIL ονομάζονται στα ελληνικά «αλλοιώσεις υψηλού βαθμού».

Διαβάστε Επίσης