Με ποιούς τρόπους μεταδίδονται οι γεννητικοί τύποι HPV ;

Απαιτείται άμεση τριβή με δέρμα ή με  που φέρει αλλοιώσεις από HPV, για να μεταφερθεί ο ιός. Η απλή μεταφορά του ιού από άτομο σε άτομο δεν είναι συνήθως ικανή να δημιουργήσει λοίμωξη. Πρέπει να υπάρξει τριβή και να προκύψουν μικροτραυματισμοί για να εισχωρήσει ο ιός στο επιθήλιο. Γι’ αυτό, η σεξουαλική επαφή (κολπική ή πρωκτική) αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο μετάδοσης για τους HPV. Άλλοι τύποι σεξουαλικής επαφής (τριβή των γεννητικών οργάνων με το χέρι ή μεταξύ τους χωρίς εισχώρηση, στοματογεννητική επαφή, κοινή χρήση σεξουαλικών συσκευών) είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε λοίμωξη, εφόσον υπάρχουν αμυχές στο επιθήλιο και το ανοσοποιητικό σύστημα δεν λειτουργήσει καλά, θεωρούνται όμως σπανιότεροι τρόποι μετάδοσης.

Το δέρμα καλύπτει το σώμα μας εξωτερικά, ενώ οι βλεννογόνοι καλύπτουν τις εσωτερικές κοιλότητες <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#blenogonoi">Περισσότερα</a>Check here English Version