Ποιες είναι οι μέθοδοι θεραπείας και πώς επιλέγεται η καλύτερη;

Διακρίνουμε τις μεθόδους αφαίρεσης και τις μεθόδους καταστροφής:

Μέθοδοι αφαίρεσης:

  • Επέμβαση LEEP
  • Kωνοειδής εκτομή με laser
  • Κωνοειδής εκτομή με νυστέρι

Μέθοδοι καταστροφής:

  • Εξάχνωση με laser
  • Κρυοπηξία

Η καλύτερη μέθοδος επιλέγεται από τον εξειδικευμένο γιατρό με βάση το συμφέρον της ασθενούς. Οι παράμετροι που τον βοηθούν να αποφασίσει σωστά είναι η σοβαρότητα των αλλοιώσεων, η ηλικία, ο κίνδυνος να υποκρύπτεται καρκίνος και η μελλοντική γονιμότητα της ασθενούς.

Οι αφαιρετικές μέθοδοι επιλέγονται εάν κριθεί σκόπιμο να εξεταστεί ο ιστός που αφαιρείται επειδή υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να κρύβει σοβαρότερες αλλοιώσεις. Από τις αφαιρετικές μεθόδους χρησιμοποιείται πιο συχνά η επέμβαση LEEP.

Διαβάστε Επίσης