Τι είναι CIN1, CIN2 και CIN3;

Το ακρωνύμιο CIN προέρχεται από τις λέξεις Cervical Intraepithelial Neoplasia, που σημαίνει Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία Τραχήλου Μήτρας.

Το όνομα CIN σημαίνει από μόνο του ότι τα δυσπλαστικά κύτταρα που δεν έχουν την τυπική φυσιολογική μορφολογία (γι’ αυτό λέγονται και άτυπα) περιορίζονται μόνο στο επιθήλιο (ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία).

Οι πιο ελαφρές αλλοιώσεις είναι αυτές που χαρακτηρίζονται με τον όρο CIN1. Στις αλλοιώσεις αυτές μόνο το κατώτερο τριτημόριο του επιθηλίου (1/3) καταλαμβάνεται από κύτταρα με φλεγμονώδη ατυπία. Αλλοιώσεις CIN1 προκαλούνται τόσο από τους HPV χαμηλού κινδύνου όσο και από τους ογκογόνους HPV.

Οι πιο σοβαρές αλλοιώσεις χαρακτηρίζονται ως CIN2 και CIN3. Στις αλλοιώσεις αυτές τα δύο κατώτερα τριτημόρια (2/3) ή και ολόκληρο το πάχος του επιθηλίου (3/3) καταλαμβάνονται από νεοπλασματικά κύτταρα. Αλλοιώσεις CIN2,3 προκαλούν μόνο οι ογκογόνοι HPV.

Οι αλλοιώσεις CIN3 χαρακτηρίζονται και ως Καρκίνωμα In Situ (CIS), όταν όλο το πάχος του επιθηλίου καταλαμβάνεται ασφυκτικά από νεοπλασματικά κύτταρα.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης